Szkolenia językowe dla firm
i klientów indywidualnych
Bezpłatny audyt
kompetencyjny
Regularny monitoring
postępów
Uczymy jak się uczyć,
aby osiągnąć widoczne rezultaty
Kursy idealnie dopasowane
do potrzeb klienta
Na życzenie klienta
ścisła współpraca z działem HR
Bogate doświadczenie
Starannie wyselekcjonowani
lektorzy
English Accelerator
ul. Zadumana 3/5 lok. 56, 02-206 Warszawa,
Tel. 605417551, 608577541, 604777888
Strona główna » Tłumaczenia

Tłumaczenia angielskie w Warszawie

Nasza warszawska firma oferuje Państwu również tłumaczenia, zarówno ustne, jak i pisemne z różnych dziedzin. W zależności od Państwa potrzeb wykonujemy zlecenia w trybie normalnym, jak i ekspresowym. Oferujemy również przekłady przysięgłe. Każdy przełożony tekst przechodzi przez dokładny proces weryfikacji pod względem użytego stylu i terminologii. Cechuje nas pełen profesjonalizm świadczonych usług, gdyż współpracujemy ze starannie dobranym zespołem specjalistów o wysokich kwalifikacjach językowych i długoletnim doświadczeniu.

Oferujemy tłumaczenia:

Ustne – konsekutywne

Tłumaczenia konsekutywne to najczęstsza forma tłumaczeń ustnych, z której korzysta się w trakcie szkoleń, prezentacji, konferencji naukowych czy negocjacji handlowych. Specjalista dokonuje przekładu na inny język w trakcie przerw pojawiających się w komunikacie wygłaszanym przez nadawcę. Wycena dokonywana jest po zapoznaniu się z oczekiwaniami Klienta.

Pisemne

English Accelerator oferuje przekłady pisemne tekstów o tematyce ogólnej jak i specjalistycznej (prawniczej, finansowej, technicznej, medycznej i wielu innych). Usługi wyceniane są po dokładnym zapoznaniu się z tekstem. Cena waha się między 42-63 zł za 1500 znaków ze spacjami. Cena rośnie o 100% jeżeli zlecenie wykonywane jest w trybie nocnym (gdy tekst otrzymujemy od Klienta wieczorem i należy go przetłumaczyć na następny dzień), zaś o 50% w sytuacji, gdy zlecenie ma być wykonane w trybie ekspresowym – ponad 6 stron rozliczeniowych w trakcie następnych 48 godzin.

Przysięgłe

Przekłady poświadczone są przygotowane przez tłumaczy przysięgłych. Każdy tekst bądź odpis opatrzony zostaje pieczęcią, podpisem i numerem pod którym można je znaleźć w repertorium, a ustawowa strona rozliczeniowa to 1125 znaków ze spacjami.

Tłumacz przysięgły

Usługi specjalisty (ich pełna lista znajduje się tutaj), który po spełnieniu szeregu wymogów formalnych i zdaniu egzaminu państwowego (zobacz wymogi), posiada kwalifikacje do poświadczania wszelkich dokumentów i pism urzędowych.

"Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego"

Wykonywanie czynności tłumacza przysięgłego jest regulowane przez ustawę.

Tematyka i rodzaje dokumentów, które przekładają nasi warszawscy tłumacze:

 • prawo,
 • medycyna,
 • ekonomia, finanse,
 • umowy, teksty biznesowe,
 • ubezpieczenia,
 • teksty reklamowe,
 • dokumenty patentowe,
 • instrukcje obsługi, teksty techniczne,
 • artykuły i referaty,
 • prace naukowe,
 • strony internetowe i e-maile.